Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Přehled činnosti 2001 – 2010

2001 – 2004

 

V letech 2000 – 2004 jsme pracovali v Penzionu pro matky s dětmi na ústeckém sídlišti Stříbrníky. Osamělým matkám jsme poskytovali pomoc při vedení domácnosti a pro jejich děti pořádali doučovací kroužky. Rovněž jsme jim věnovali několik set kilogramů oblečení, obuvi a hraček. V letech 2001 – 2004 jsme věnovali svou péči také seniorům rovněž v domově důchodců tamtéž. 

 

Při katastrofálních záplavách v roce 2002 jsme humanitární pomoc nabídli městu Ústí nad Labem, městu Terezín jsme po těchto povodních poskytli vybavení některých zaplavených objektů za zhruba 100 000 korun. 

 

2005

 

Od roku 2005 se velice úspěšně rozvíjí spolupráce s Domovem důchodců v Chlumci. Spolupráce zde navázala na již dříve poskytovanou péči tamním seniorům. Členové Dobročinnosti NŽ tu pro obyvatele domova připravují kulturní a společenské akce a poskytují některé služby jako například kadeřnictví, nákupy či canisterapii. 

V roce 2005 jsme provedli první etapu rekonstrukce Klubu důchodců v Bezručově ulici v Děčíně v hodnotě 183 tisíc korun. Prostory klubu budou sloužit pro pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí. Naše aktivita se setkala se zájmem zástupců města Děčína, jeho místostarosta Václav Lešanovský se slavnostního otevření v listopadu 2005 osobně zúčastnil.


Částkou 44 tisíc korun přispěl Nový Život na koupi automobilu rodičům postiženého dítěte. 15 tisíc korun jsme věnovali na koupi elektrického invalidního vozíku pro těžce nemocného, jednomu z chlumeckých seniorů dlouhodobě upoutanému na lůžko jsme zakoupili CD přehrávač. 

Stejně jako v předchozích jedenácti letech i v tomto roce jsme věnovali 10 000 korun ústecké pobočce Českého červeného kříže. Kromě toho jsme v témže roce věnovali do USA 84 tisíc korun na pomoc obětem hurikánů.

 

2006

 

I v roce 2006 jsme poskytovali služby seniorům v Domově důchodců v Chlumci, kromě bezplatných služeb jsme domovu věnovali i nový vysavač v hodnotě zhruba tři tisíce korun. 

 

Jako každý rok, i v tomto roce Nový Život sponzorsky přispěl částkou deset tisíc korun na provoz ústecké pobočky Českého červeného kříže.


Pět tisíc korun jsme darovali nevidomé Julii Müllerové z Ústí nad Labem (na obrázku vpravo) – částka jí chyběla na zakoupení speciálního počítače pro nevidomé v hodnotě asi 80 tisíc korun. 

Při pravidelných sbírkách šatstva jsme nashromáždili takřka tunu oděvů, jež jsme věnovali z větší části ČČK.

 

Největším co do velikosti (375 700 korun), a především významu, byl náš zářijový dar na izraelské vládní konto na pomoc obětem válek. Tímto darem jsme chtěli nejen vyjádřit morální podporu neustálými útoky sužovanému izraelskému lidu, ale chtěli jsme svoji podporu poskytnout také v reálné, hmatatelné podobě.

 

2007

 

V roce 2007 jsme se už tradičně věnovali pomoci seniorům v Domově důchodců v Chlumci a pořádali dvě sbírky šatstva a potřeb pro domácnost. Její výtěžek - cca 600 kilogramů šatstva, obuvi a potřeb pro domácnost - jsme letos věnovali výhradně ústeckému Červenému kříži.

 

V rámci dobročinnosti pořádáme i akce pro děti ve Zruči nad Sázavou, v roce 2007 jsme na tyto akce věnovali cca 15 tisíc korun.

 

Celkem jsme na dobročinné účely v roce 2007 věnovali cca 60 tisíc korun.

Sbírka šatstva květen 07080413n001.jpg akce pro děti zruč-keramika 07

 

2008


Naši činnost jsme i v roce 2008 zaměřovali především dvěma směry. Staráme se o seniory v Domově důchodců v Chlumci a pomáháme ústecké pobočce Červeného kříže.

 

Seniory v Chlumci pravidelně navštěvujeme, poskytujeme jim některé služby. Každý týden jim podle objednávky bezplatně dovážíme nákupy, pravidelně nabízíme kadeřnické či logopedické služby. Stále oblíbenější je canisterapie - návštěvy fenky zlatého retrívra Bely. Fyzický kontakt s trpělivým psem pomáhá seniorům velmi výrazně, jak fyzicky, tak psychicky.

 

Dva senioři po cévní mozkové příhodě absolvovali pravidelná logopedická sezení s mírným zlepšením komunikace s jejich okolím.

 

Pravidelná jsou rovněž odpoledne s názvem Kavárna. Kromě podávání kávy a zákusků na nich mohou obyvatelé domova soutěžit a bystřit si paměť a pozornost. Účast je vždy hojná, Kavárny jsou velmi oblíbené.

 

Ústecké pobočce Červeného kříže už od poloviny 90.let každý rok věnujeme 10 tisíc korun a desítky kilogramů šatstva a potřeb pro domácnost.

 

Celkem jsme na dobročinné účely v roce 2008 věnovali bezmála 68 tisíc korun.

 

2009
 

100214n011.jpgKavárny pro seniory jsou už neodmyslitelnou součástí života obyvatel Domova důchodců v Chlumci. I v roce 2009 jsme je pořádali kromě prázdnin zhruba jednou za měsíc.

 

Stejně jako v předchozích letech seniorům dovážíme každý týden (rovněž kromě prázdnin) nákupy, poskytujeme jim přímo v Domově kadeřnické služby a logopedickou terapii. Do května za nimi docházel na canisterapii i zlatý retrívr Bella. Pak se Bella přestěhovala k novému majiteli.

 

Spolu s vedením DD jsme v Chlumci pomohli s uspořádáním dětského dne pro veřejnost.

 

Příjemným oceněním aktivit NŽ v Chlumci bylo i poděkování ředitelky Domova Bohumily Kudělové (viz foto).

 

Červenému kříži v Ústí nad Labem jsme opět věnovali deset tisíc korun a takřka 600 kilogramů šatstva, obuvi a potřeb pro domácnost.  

 

Celkem jsme na dobročinné účely věnovali přes 50 tisíc korun.

 

2010

 

Rok 2010 byl opět rokem povodní - v srpnu přírodní živel zasáhl Děčínsko a Liberecko. Darovali jsme proto 15 tisíc korun jedné z nejhůře postižených obcí - Heřmanicím na Liberecku na likvidaci následků těchto povodní.

 

Kromě toho jsme se rozhodli ocenit nezištnou a obětavou pomoc dobrovolným hasičům z obce Jezvé - i jim jsme věnovali 15 tisíc korun.

 

Jako každý rok dojížděly dobrovolnice NŽ do Domova důchodců v Chlumci. Dobrovolnice místním seniorům pravidelně dovážejí větší nákupy, poskytují kadeřnické služby, canisterapii a logopedickou péči. Kromě toho každý měsíc pořádají pro obyvatele DD oblíbenou Kavárnu - posezení nad dobrou kávou a občerstvením s povídáním, hrami a soutěžemi.

 

Práci dobrovolnic NŽ ocenilo i krajské Dobrovolnické centrum, které v březnu 2010 vyhlásilo v rámci soutěže Křesadlo 2009 jako jednoho z šeti oceněných dobrovolníků Ústeckého kraje Romanu Dvořákovou. Další z dobrovolnic, Jindra Gajdošová, byla na cenu nominována. Soutěž se konala pod záštitou hejtmanky Jitky Vaňhové.

 

 

Více o Dobročinnosti

 

Dobročinnost - hlavní strana

Přehled činnosti od roku 2011
Přehled činnosti 1990 - 2000

 

 
© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.