Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Humanitární pomoc při záplavách v roce 2002

Při katastrofálních záplavách v roce 2002 jsme pomohli materiální pomocí v hodnotě zhruba 100 tisíc korun městu Terezín. Dalších 35 tisíc korun jsme zaslali na konto pomoci městu Ústí nad Labem (viz snímek) a nabídli i další pomoc (viz níže).

O naší pomoci napsal i Ústecký deník:

Ústečtí křesťané pomohli Terezínu
Tři auta plná humanitární pomoci postiženým povodní vyslala do Terezína ústecká křesťanská společnost Nový život. Vedoucí charity této společnosti Dana Tošovská řekla, že první jejich příspěvek, 35 tisíc korun, směřoval na ústecké povodňové konto.
"Rozhodli jsme se pomáhat dál, ale teď se nám pro pomoc jako potřebnější jevil Terezín. Domluvili jsme se s jeho starostkou Růženou Čechovou a vyšlo z toho vybavení pro penzion a také pro jednu z tamějších vyplavených domácností. Auta, která nám zapůjčila radnice na Severní Terase a firma Setim, vezla do Terezína nábytek, kuchyňské zařízení, ledničky, ale i oblečení, vše zhruba za sto tisíc korun," řekla Tošovská. Dodala, že v Ústí se do sbírky pro postižené povodní zapojilo kolem 70 křesťanských rodin.

(Ústecký deník)


Povodně 2002 - Dopis zaslaný krizovému štábu Magistrátu města Ústí nad Labem
V Ústí n. L., 15.8. 2002

Vážený pane primátore,
Vedení Charity Křesťanské společnosti Nový život se v souvislosti s tíživou situací zaviněnou povodněmi rozhodlo nabídnout našemu městu pomoc.
První část okamžité pomoci spočívá v poskytnutí finančního daru ve výši Kč 35 000, který dnešního dne poukazujeme na Vámi zveřejněný účet určený pro odstraňování škod po záplavách a pro pomoc postiženým.
Pro odklízecí či jiné podobné práce můžete dále počítat s 10 našimi dobrovolníky. Tuto formu pomoci nabízíme do 31.8.2002. V případě, že jejich práci budete chtít využít, kontaktujte nás alespoň den předem na telefonním čísle 0604 272352.
Pokud by vznikla potřeba dalších pracovníků i v měsíci září, můžete se na nás rovněž obrátit.
Jestliže se v příštím období vyskytne ze strany města nějaká potřeba nad výše uvedený rámec, jsme ochotni na ni reagovat dle našich možností.

S pozdravem

Ing. Mikuláš Török
vedoucí společnosti

Dana Tošovská
vedoucí charity Nového Života

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.