Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Práce v Domově pro matky s dětmi a v Domově důchodců v Ústí n.L. Stříbrníkách

V roce 2000 jsme v Penzionu pro matky s dětmi na ústeckém sídlišti Stříbrníky (na snímku vpravo) začali s individuální pomocí ženám, které se přechodně dostaly do osobní a sociální nouze. Pro tyto ženy jsme po několik let pořádali kurzy vaření a šití. Kromě toho jsme pro ně připravili řadu kulturně společenských a přednáškových večerů. Naše služba v penzionu v sobě zahrnovala i osobní pomoc matkám, které potřebovaly poradit s péčí o svoje děti či s praktickým vedením domácnosti.

Značnou část svých aktivit jsme zaměřili na všestranný rozvoj a výuku jejich dětí s cílem umožnit jim dosáhnout co nejlepšího vzdělání a napomoci jim tak k dobrému startu do života. Proto jsme zajišťovali pravidelné doučování školáků, otevřeli jsme výtvarný kroužek a kroužek praktických dovedností, pořádali pro děti poznávací vycházky do přírody či různé sportovní akce.

 

V roce 2001 zahrnula Dobročinnost Nového Života do své péče i klienty domova důchodců, který sídlí v těsné blízkosti penzionu pro matky s dětmi. Naším cílem bylo zpříjemnit a oživit život jeho obyvatel a především přispět k udržení jejich dobré duševní a tělesné kondice.

 

Činnost Nového Života v obou zařízeních obnášela každoročně okolo 500 pracovních hodin. Penzionu pro matky s dětmi jsme mimo jiné darovali i 500 kg dětského oblečení, obuvi a hraček.

 

Od roku 2005 vedení Penzionu a domova důchodců o naši pomoc již neprojevilo zájem, proto jsme spolupráci ukončili a naši činnost přesměrovali jinam.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.